Hjertelig velkommen tilbake til skolen.

Spente elever første skoledag 18. august i Jotron Arena.

Endelig er vi der igjen at vi kan ta imot alle elever, alle tilsatte, foresatt og snart også alle samarbeidspartnere med vidåpne armer! Som vi har savnet dere alle. Skolen er og har alltid vært en samfunnsbyggende kraft, som utdanner, danner og kvalifiserer våre fremtidige generasjoner og under pandemien har vi søkt å løse dette gjennom digitale flater og i den virtuelle verden. Som alle andre har vi prøvd å løse vårt spesielle oppdrag på lik linje med alle andre i vårt lokalmiljø, nasjonen og verden for øvrig. Takk til hver eneste en av dere, elever og foresatte, næringsliv, frivillighet, samarbeidspartnere på kryss og tvers og ikke minst vår fantastiske kommune med sitt beredskapsteam, som nesten ble vår aller beste venn gjennom den perioden vi nå har bak oss. 

Og i dag er altså dagen. Skolen fylles med ungdom. Livsglede. Forventning, både mot og forhåpentligvis litt overmot, læring, hormoner, kunnskap, spenning og helt sikkert flere som også gruer seg. For oss ca 300 som jobber på Thor Heyerdahl er dette en av de aller beste dagene i året. Syklusen for å legge til rette for at alt skal være på stell til hvert nytt kull begynner rundt jul, tilsettinger, timeplaner, forberede bygg, fagplaner, inntak, klasser og rom. Utvikling av pedagogikk, relasjonskompetanse, den digitale transformasjon, samfunnets behov for fagfolk, fagfornyelsen, fullføringsreformen, og mye mye mer. Så vi er klare og forventningsfulle og gleder oss. Helt sikker minst like mye som elevene selv. Og i år skal vi ta ekstra godt vare på og passe på at det blir fint å være elev etter en lang pandemi.

Vi vet at Larvik kommune har gjort en fantastisk innsats i grunnskolen og den skal vi jobbe videre med. I tillegg til alle våre fantastiske lærere og elevassistenter, har vi et stort team i elevtjenesten som tar godt vare på elevene, vi har miljøfagarbeidere, vi har vår egen tilsatte for å jobbe med livsmestring og medborgerskap sammen med frivillige organisasjoner, vi har Heyerdahl Ressurs og Heyerdahl læring og teknologi, og et flott bibliotek. Og vi skal gå tur, være ute og fylle skolen med kunst og kultur. Alt dette bygger opp under læring og utvikling og bidrar til refleksjon og undring over livet, over hvordan redde verden og være med på å skape gode bærekraftige samfunn. 

Så hjertelig velkommen til oss, og meld gjerne fra om også du har noe å bidra med. Da blir vi veldig glade 😊